Mörrums Skyttegille

Startad år 1903

Det var en "rivandes man" den nye kantorn Bror August Johansson som vid nyåret 1902 kom till Mörrums församling. Han startade sångförening, musikkår och var samtidigt en sann fosterlandsvän som ville värna om landets försvar. Den artonde februari 1903 inbjöds alla församlingens fosterlandsvänner till sammanträde i sockenstugan för bildandet av en skytteförening. 

Inbjudaren, kantor Johansson höll ett kort, kärnfullt framförande om varm fosterlandskärlek som han avlsutade med. "Vill ni ena er om bildandet av en skytteförening" Svaret blev ett enhälligt JA som bekräftades med ett rungande klubbslag.  

På framlagd lista antecknade sig 53 medlemmar, konstitueringen följde och namnet avgjordes Mörrums Skyttegille skulle den nya skytteföreningen kalla sig. Till Gillets första ordförande valdes  Kantor Bror Johansson. Styrelsen uppdrogs teckna borgen för lån från armeförvaltningen av tio stycken Remingtongevär. Mötet avslutades med avsjungandet av "Du gamla, du fria"

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)